top of page

Wiążąca Informacja Stawkowa - kiedy zacznie obowiązywać?


Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) będzie wykorzystywana do ustalenia stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Chociaż podatnicy mogą występować już o jej wydanie, zacznie ona obowiązywać dopiero za kilka miesięcy.


WIS ma być znacznie pewniejszym narzędziem, niż wydawane wcześniej interpretacje indywidualne. Wydający je organ podatkowy, czyli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zobowiązany jest do samodzielnego klasyfikowania towaru lub usługi. Wcześniej, przy wydawaniu interpretacji indywidualnych, przyjmował on sposób klasyfikacji wskazany przez podatnika. W przypadku, gdy ten ostatni dokonał błędnej klasyfikacji towaru lub usługi, interpretacja ta stawała się bezwartościowa.


Zakres możliwego wykorzystywania WIS jest znacznie szerszy, a we wniosku o jej wydanie można również żądać sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku. Oznacza to, że WIS mogą być również wykorzystywane w innych celach niż ustalenie stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi, np. w celu określenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ustalenia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, ustalenia prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej czy stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.


Podatnicy mogą występować już o wydanie WIS, należy jednak pamiętać, że będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku.


Wniosek o wydanie WIS może być składany w formie papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP. W pierwszym przypadku wniosek należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, natomiast w drugim – na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page