top of page

Oferta

Księgowość

 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów

 • prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (ryczałt)

 • prowadzenie rejestrów podatkowych VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz plików JPK

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 • opracowywanie polityki rachunkowości

 • kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych

Kadry i płace:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników

 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;

 • Pomoc w prowadzeniu akt osobowych;

 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych

 • Obsługa umów zleceń i o dzieło

 • Rejestracja przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS

 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • zakładanie i prowadzenie kartotek pracowniczych

 • pełną obsługę w zakresie ZUS w tym przesyłanie elektronicznych przy pomocy podpisu kwalifikowanego

 • pomoc w prowadzeniu akt osobowych

 • sporządzanie raportów dotyczących zatrudnienia i płac na indywidualne potrzeby klienta

Wsparcie

 

 • tworzenie umów cywilnoprawnych oraz związanych z prawem pracy

 • pomoc w zakładaniu działalności
   

W związku z tym, iż nawiązaliśmy stałą współpracę z kilkoma Doradcami oferujemy pomoc z zakresu:

 • naprawa sprzętu komputerowego i wsparcie informatyczne

 • obsługa ubezpieczeniowa

 • obsługa z zakresu rynku nieruchomości

 • usługi reklamowe


 

Reprezentacja Klienta

 

 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych i czynnościach sprawdzających

 • składanie wyjaśnień przed organami państwowymi takimi jak US czy ZUS

 • sporządzenie pism, wniosków, uchwał

 • podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych

Sprawozdania i raporty

 

W oparciu o prowadzone przez nas dokumenty

 • pomoc w wypełnieniu sprawozdań dla celów GUS

 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych

 • raporty wg indywidualnych potrzeb klienta

Sprzedaż oprogramowania

 

Jako Partner handlowy firmy INSERT zajmujemy się sprzedażą oprogramowania dla firm.

Chętnie Państwu doradzimy w wyborze odpowiednich programów.


Prowadzimy również szkolenia z ich podstawowej obsługi.

bottom of page