top of page

Ważne terminy

10.01.2020 r. (piątek) mija termin:


wpłaty

składek ZUS za grudzień 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenia

zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2019 r.

15.01.2020 r. (środa) mija termin:


wpłaty:


składek ZUS za grudzień 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

podatku leśnego za styczeń 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

do PPK za grudzień 2019 r.


złożenia:


deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.01.2020 r. (poniedziałek) mija termin:


wpłaty za grudzień 2019 r.:


pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

lub ostatni kwartał 2019 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

podatku dochodowego od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

na PFRON


złożenia:


wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub w przypadku "przejścia" z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty

deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2020 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page