top of page

W ramach tarczy 2.0 więcej firm skorzysta ze zwolnienia z ZUS


Z dniem 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana tarczą 2.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695). Zawiera ona kolejną nowelizację tarczy antykryzysowej. Zmiany dotyczą m.in. zwolnienia płatników z opłacania składek ZUS oraz wypłaty świadczenia postojowego.

Ze znowelizowanych przepisów wynika, że z obowiązku opłacenia należności z tytułu nieuiszczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP może skorzystać również płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. W tym przypadku wprowadzono jednak zastrzeżenie, że zwolnieniem zostaną objęte składki w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc (tj. marzec, kwiecień i maj 2020 r.).

Pod względem możliwości zwolnienia z opłacania składek tarcza 2.0 poszerzyła grupę podmiotów o te, które zostały zgłoszone w ZUS jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r. oraz dała możliwość skorzystania ze zwolnienia z już opłaconych składek za marzec 2020 r.

Na podstawie przepisów wynikających z tarczy 2.0, ze zwolnienia z opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na wszystkie fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. FP, FS, FGŚP i FEP, za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., będzie też mogła skorzystać spółdzielnia socjalna, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, o ile została zgłoszona jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.

Nowe przepisy zakładają też, że w liczbie ubezpieczonych ustalanej na potrzeby zwolnienia płatnika z obowiązku opłacenia składek w ramach tarczy nie należy uwzględniać pracowników młodocianych.

Dodatkowo wprowadzono zmiany w wypłacie świadczenia postojowego. Zamiast bowiem jednokrotnego wsparcia finansowego przewidzianego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowę cywilnoprawną (np. zlecenia, agencyjną, o świadczenie usług czy o dzieło), znowelizowane przepisy zakładają możliwość otrzymania z ZUS tego świadczenia nie więcej niż trzykrotnie. Zniesiony też został górny limit przychodów dla przedsiębiorców wnioskujących o świadczenie postojowe. Ze zmienionych przepisów wynika też, że świadczenie postojowe - po spełnieniu określonych warunków - otrzyma także osoba, która umowę cywilnoprawną zawarła przed 1 kwietnia 2020 r.

Przepisy nowelizujące we wskazanym zakresie obowiązują od 18 kwietnia 2020 r.

6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page