top of page

UWAGA! Nowy obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło od 1 stycznia 2021 r.


Nowelizacja ustawy systemowej, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r., nakłada na płatników składek nowy, istotny obowiązek – raportowania do ZUS o każdej zawartej przez płatnika umowie o dzieło. Wielu ekspertów uważa, że przepis ten w praktyce doprowadzi do oskładkowania większości tego rodzaju kontraktów, pomimo że nie wpisuje umów o dzieło wprost do katalogu tytułów ubezpieczeniowych.


Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) do art. 36 ustawy systemowej został dodany ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Z tego obowiązku są wyłączone tylko umowy „własne” – zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy – te umowy jednak i tak na mocy przepisów ustawy systemowej były oskładkowane.


Dane o zawartych przez płatników umowach o dzieło będą ewidencjonowane na kontach płatnika w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS). Ponadto ZUS będzie udostępniał informację dotyczącą tych umów Krajowej Administracji Skarbowej.


Artykuł pochodzi z e-poradnika: "Składki ZUS - jak na nich zaoszczędzić".

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page