top of page

TARCZA - Ministerstwo Finansów wyjaśnia. Wydatki sfinansowane postojowym a koszty firmowe


Osobom spełniającym warunki wskazane w art. 15zq specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) przysługuje świadczenie postojowe. Uprawnionymi do otrzymania tego świadczenia są m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, u których w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu tej działalności. Świadczenia te otrzymane lub postawione do dyspozycji podatników w 2020 r. w oparciu o art. 52m ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

art. 22 ust. 1 ustawy o pdof wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Tymczasem art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o pdof wskazuje, że kosztów uzyskania przychodów nie stanowią wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), które są wolne od podatku dochodowego w oparciu o wskazane w nim przepisy art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 ustawy o pdof, czyli m.in. wynikające z nich dotacje, subwencje i środki finansowe otrzymane przez uczestników projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Chociaż przywołany przepis nie uległ zmianie po wprowadzeniu do ustawy o pdof omawianego przepisu art. 52m, to powstała wątpliwość, czy u przedsiębiorców sfinansowane tym świadczeniem wydatki stanowią firmowe koszty podatkowe.

Resort finansów w piśmie z dnia 29 maja 2020 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa przypomniał, że w pdof kosztami firmowymi są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów na podstawie art. 23 ust.1 ustawy o pdof. Jednak oceny związku przyczynowego między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy dokonywać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tej powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do realizacji tych celów.

Ministerstwo wskazało również, że wydatki związane z działalnością gospodarczą finansowane ze świadczenia postojowego jako niewymienione w art. 23 ustawy o pdof, nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych. Dlatego mogą stanowić koszty firmowe na ogólnych zasadach.

6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page