top of page

Odliczenie VAT od aut bez zmian do końca 2022 r.


Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego.


Natomiast odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków:


1) związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej,


2) związanych z pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,


3) dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.


Należy przypomnieć, że Polska, decyzją wykonawczą Rady 2013/805/UE (2), została upoważniona do dnia 31 grudnia 2016 r. do ograniczenia do wysokości 50% prawa do odliczania VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu niektórych silnikowych pojazdów drogowych oraz wydatków z nimi związanych, jeśli takie pojazdy nie są używane wyłącznie do celów działalności gospodarczej oraz do zwolnienia podatników z obowiązku uznawania korzystania z takich pojazdów w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za świadczenie usług zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE.


Następnie decyzją wykonawczą Rady (UE) 2016/1837 (3) obowiązywanie tych środków stanowiących odstępstwo zostało przedłużone do dnia 31 grudnia 2019 r.


Przy czym w piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej w dniu 14 stycznia 2019 r. Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2022 r.


W dniu 24 września 2019 r. wydano Decyzję Wykonawczą Rady UE 2019/1594, którą upoważniono Polskę do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo do dnia 31 grudnia 2022 r.


Oznacza to, że jeszcze przez 3 kolejne lata przedsiębiorcy będą mogli odliczać tylko 50% kwoty podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z firmowymi samochodami, które są przez nich wykorzystywane również do

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page