top of page

Obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego


Od 1 listopada 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy określające zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wprowadzają one obowiązek dokonywania zapłaty w MPP w sytuacji, gdy nabywane będą towary czy usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz kwota należności ogółem wykazana w fakturze przekroczy 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty). Aby wystąpił obowiązek zastosowania MPP, oba warunki muszą być spełnione łącznie. Obligatoryjnym MPP nie zostaną zatem objęte płatności, jeżeli wprawdzie będą to towary/usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, ale kwota należności ogółem wykazana w fakturze nie przekroczy 15.000 zł lub jej równowartości.


Od 1 listopada br. wejdzie też w życie nowo dodany do ustawy o VAT art. 108e, zgodnie z którym podatnicy, dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi, są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.


Tak więc obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie dotyczył wszystkich podatników, którzy będą sprzedawać czy nabywać towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czyli te, które mogą zobowiązywać do zastosowania przepisów dotyczących MPP. W takiej sytuacji nabywca będzie zobowiązany dokonać płatności zgodnie z MPP, a sprzedawca będzie musiał na fakturze zawrzeć oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności".


Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT wskazało, że posiadanie i wykorzystywanie rachunku rozliczeniowego (lub imiennego w SKOK) jest warunkiem koniecznym do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Bowiem tylko do tego typu rachunków otwierany jest rachunek VAT, czyli element, na którym opiera się cały mechanizm. Zatem zostaną wyeliminowane przypadki uchylania się od obowiązku rozliczania przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności poprzez wykorzystywanie do rozliczeń przykładowo rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page