top of page

NSA potwierdził ważną dla firm zasadę


W ramach tzw. „Konstytucji Biznesu” w ubiegłym roku do nowego Prawa przedsiębiorców wpisano zasadę mówiącą o tym, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Praktyczne stosowanie tej zasady potwierdził w niedawnym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.


W 2018 r. w życie weszło Prawo przedsiębiorców. Nowa ustawa jasno wskazuje również zasadę, zgodnie z którą – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Jak zapowiadał wcześniej resort przedsiębiorczości i technologii, wpisanie do ustawy tej zasady miało wpłynąć pozytywnie na warunki prowadzenia biznesu. Duża część środowisk biznesowych obawiała się, że zasada będzie funkcjonować wyłącznie w teorii.


W orzeczeniu z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt – II OSK 3297/18) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził jednak stosowanie zasady w praktyce. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, na podstawie art. 8 Prawa przedsiębiorców przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, poza tymi, których zakazują przepisy prawa. Sąd zaznaczył, że w efekcie przedsiębiorca może zostać zobowiązany do określonego zachowania jedynie na podstawie obowiązujących regulacji.


Zdaniem Pracodawców RP, orzeczenie NSA można uznać za pewne zaskoczenie, a dla przedsiębiorców najlepszym rozwiązaniem byłoby jego utrwalenie w orzecznictwie.


– Wojewódzkie sądy administracyjne chętnie podążają tropem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Muszą jednak znać uniwersalną argumentację przywołaną w tej sprawie. Dlatego informujmy o niej szeroko – apeluje ekspert Pracodawców RP, Arkadiusz Pączka.


mp podatki biz

4 wyświetlenia0 komentarzy

Kommentare


bottom of page