top of page

Niższy PIT - już obowiązuje


Z dniem 1 października 2019 r. została obniżona najniższa stawka pdof, a podwyższeniu uległy tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Ponadto zmieniona została kwota zmniejszająca podatek - zarówno ta stosowana przez płatników pdof przy poborze zaliczek na podatek, jak i ta uwzględniana w zeznaniu rocznym.


W rozliczeniu za 2019 r. jako najniższa będzie obowiązywała stawka 17,75%. Jednak płatnicy pdof dokonujący świadczeń m.in. ze stosunku pracy i umów zlecenia oraz o dzieło, czy też emerytur i rent opodatkowanych według skali podatkowej, od 1 października do 31 grudnia 2019 r. na etapie poboru zaliczek zobligowani są do stosowania 17% stawki podatku. Dopiero na wniosek podatnika mogą zastosować stawkę 17,75%. Natomiast przedsiębiorcy i wynajmujący od osiąganych przez siebie przychodów z działalności oraz najmu w pierwszym przedziale skali podatkowej zobligowani są obliczać zaliczki na pdof według stawki wynoszącej 17,75%. Od 1 października br. według 17% stawki płatnicy powinni obliczać także zryczałtowany podatek dochodowy od tzw. drobnych zleceń.


W okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. podstawowe koszty pracownicze wynoszą 250 zł miesięcznie, natomiast podwyższone w tym samym okresie to 300 zł miesięcznie. W efekcie tych zmian koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy o pdof również wynoszą 250 zł miesięcznie. Jednocześnie za cały 2019 r. limit podstawowych kosztów pracowniczych z jednego stosunku pracy wynosi 1.751,25 zł, a dla wieloetatowców - 2.626,54 zł, z kolei limit kosztów podwyższonych dla jednego etatu to 2.151,54 zł, a przy kilku etatach 3.226,92 zł.


Ponadto uwzględniana w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. na etapie ustalania zaliczek kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof, wynosi 525,12 zł rocznie. W konsekwencji jej miesięczna wysokość w tym samym czasie to 43,76 zł.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page