top of page

Mniej podatników skorzysta ze zwolnienia z VAT


Już 1 września 2019 r. ograniczona zostanie możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Nie będą mogli z niego korzystać podatnicy, którzy - bez względu na wysokość sprzedaży - prowadzą sklepy internetowe m.in. z preparatami kosmetycznymi, komputerami czy sprzętem gospodarstwa domowego.


Zakaz korzystania ze zwolnienia będzie dotyczył również sklepów stacjonarnych sprzedających części samochodowe i do motocykli. Ze zwolnienia nie będą mogli korzystać także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Oznacza to obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji do 31 sierpnia 2019 r.


Wykaz towarów i usług, których świadczenie powoduje, że podatnik nie może korzystać ze zwolnienia VAT ze względu na wysokość sprzedaży (do 200 000 zł) znajduje się w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Od 1 września zostanie on poszerzony, a w efekcie kolejne grupy podatników stracą prawo do zwolnienia i będą musiały obowiązkowo zarejestrować się do VAT.


Pierwsza z nich to podatnicy prowadzący sklepy internetowe i sprzedający towary wymienione w 4 grupowaniach PKWiU. Ustawodawca definiuje tę sprzedaż jako sprzedaż w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.


Druga grupa to podatnicy sprzedający hurtowo i detalicznie (w tym również w sklepie internetowym) części do pojazdów samochodowych oraz motocykli. W tym wypadku objęcie wyłączeniem nie tylko sprzedaży internetowej jest uzasadnione szeroką skalą oszustw, występujących również w przypadku handlu stacjonarnego.


Trzecią grupę, która po 1 września nie skorzysta ze zwolnienia VAT ze względu na wysokość sprzedaży stanowią podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu.


Przedsiębiorcy, którzy tracą z dniem 1 września 2019 r. prawo do korzystania ze zwolnienia, będą musieli dopełnić nowych obowiązków, w tym m.in. prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów obowiązkowo w formie elektronicznej, wysyłać plik JPK_VAT za każdy miesiąc, składać co miesiąc lub kwartał deklaracje VAT-7/VAT-7K, obowiązkowo w formie elektronicznej czy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, gdy zgłosili, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page