top of page

Mały ZUS plus – od nowego roku lub nieco później


Rząd planuje, by od początku 2020 r. najmniejsi przedsiębiorcy mogli płacić tzw. Mały ZUS plus. Ich składki będą liczone od dochodu. Z rozwiązania skorzystają firmy, których przychód w 2019 r. nie przekroczy 120 tys. zł, a dochód nie będzie większy niż 6 tys. zł miesięcznie. Takich przedsiębiorców jest około 320 tys. Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to około 1,3 mld zł rocznie.


Rząd przyjął projekt ustawy o tzw. Małym ZUS-ie plus. Planowana data wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2020 r. Jednakże Rządowe Centrum Legislacji sugeruje, że ze względu na harmonogram prac parlamentu ten termin może nie zostać dotrzymany. Projekt, którego autorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, jest jednym z elementów tzw. Pakietu dla Przedsiębiorczości. Dzięki nowemu rozwiązaniu najmniejsi przedsiębiorcy zapłacą niższe składki, a także poszerzy się ich grono. Dodatkowo ma to im pomóc w przetrwaniu krytycznego momentu, jakim do tej pory było przechodzenie na pełną składkę. W założeniu zaoszczędzone pieniądze przedsiębiorcy przeznaczą na inwestycje, rozwój swoich firm i konsumpcję.


– Przykładowo, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 r. wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 474 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.


Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus. Chęć skorzystania z niego będzie można zgłosić do końca stycznia. Ustawa utrzymuje mechanizmy, które pozwalają przedsiębiorcom korzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do emerytury. Muszą jednak pamiętać, że niższe składki dziś przełożą się na niższe emerytury czy renty w przyszłości.


Dla kogo Mały ZUS plus


Aby skorzystać z Małego ZUS-u plus, trzeba:


* spełnić kryterium przychodowe;


* prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni; 


* w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania (oraz – jak dotychczas – informacje o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek).


Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Z Małego ZUS-u plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.


Jak jest teraz


Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje tzw. Mały ZUS, który polega na naliczaniu składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie od przychodu. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 r. nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. Do tej pory chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page