top of page

Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych - od 1 listopada 2019 r.


Do 31 października br. w odniesieniu do dostawy niektórych towarów oraz świadczenia niektórych usług na terytorium kraju obowiązywał mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, polegający na tym, że w przypadku spełnienia określonych warunków, wynikających z ustawy o VAT, podatek należny z tytułu transakcji rozliczał nabywca. Mechanizm odwrotnego obciążenia miał zastosowanie do towarów i usług wymienionych odpowiednio w załączniku nr 1114 do ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 października br.). Od 1 listopada br. ta zasada rozliczania VAT nie jest już stosowana. Związane to jest z objęciem towarów/usług wymienionych w załącznikach nr 11 i 14 do ustawy o VAT mechanizmem podzielonej płatności. W konsekwencji powyższego, z dniem 1 listopada br. załączniki nr 11 i 14 do ustawy o VAT zostały uchylone. O sposobie rozliczania VAT w okresie przejściowym (odwrotne obciążenie, czy zasady ogólne) piszemy w tym numerze BI w opracowaniu kompleksowym.

6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page