top of page

Likwidacja odwrotnego obciążenia


Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nie będą stosowali w obrocie krajowym mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zastąpi go obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Będzie ona stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Będzie on dotyczył także transakcji, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP będzie zawierał nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.


Przy czym obowiązkowym MPP będą objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami VAT, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.


Ponadto w przypadku tych transakcji podatnicy będą mieli obowiązek zamieszczenia na fakturze specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności". Tak więc oznaczenie to będzie musiał zamieścić podatnik VAT, który będzie dokumentował fakturą transakcje na rzecz innego podatnika VAT, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty oraz obejmuje towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Należy pamiętać, że brak tego oznaczenia na fakturze może spowodować, iż organ podatkowy ustali sankcję w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze. Taka sama sankcja zostanie ustalona nabywcy, który, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty VAT wykazanej na fakturze w MPP, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page