top of page

Konieczność wykonania wydruku po weryfikacji kontrahenta


Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT, tzw. biała lista. Zawiera ona dane o podatnikach, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru, zostali przywróceni jako podatnicy VAT. Baza ta jest prowadzona przez Szefa KAS. Przy sprawdzaniu danych kontrahenta w Wykazie będzie widoczna data i godzina, kiedy podatnik dokonał weryfikacji.


W odpowiedziach i pytaniach dotyczących białej listy zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów na pytanie: jak udowodnić, że weryfikacja kontrahenta została przeprowadzona lub że transakcja została dokonana na rachunek zgodny z Wykazem, udzielono odpowiedzi, że "Aby udowodnić weryfikację kontrahenta należy wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut ekranu) lub wydrukować".


W związku z tym pojawia się pytanie o konieczność wykonania opisanego przez Ministerstwo postępowania. Konstrukcja białej listy pozwala na ustalenie danych historycznych, czyli sprawdzenie zgodności rachunków na dzień dokonania przelewu. W jakim celu zatem podatnik ma dodatkowo dokonywać wydruku potwierdzającego tę zgodność? O wyjaśnienie tych wątpliwości zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Finansów.


W odpowiedzi udzielonej w dniu 20 grudnia 2019 r. Ministerstwo wskazało, że zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej jako dowód weryfikacji należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Ponadto w myśl art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy, a także stosownie do art. 191 Ordynacji podatkowej ocenia na podstawie całego materiału dowodowego, czy dane okoliczności zostały udowodnione.


Jak wskazało Ministerstwo, przy sprawdzaniu generuje się unikatowy identyfikator wyszukania, zaś na wygenerowanym potwierdzeniu zawarta jest informacja o ww. numerze, dacie i godzinie sprawdzenia, co zdaniem MF stanowi dowód dochowania należytej staranności przy doborze kontrahenta. Ministerstwo zauważyło, że sytuacja podmiotu może ulec zmianie na dany dzień ze względu na różne okoliczności, co może doprowadzić do sytuacji, że w zależności od daty dokonywania sprawdzenia, informacje o danym podmiocie na ten sam dzień będą się różniły.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Коментарі


bottom of page