top of page

Kasy fiskalne online: Co z projektem zmian w ustawie o VAT?

Zaktualizowano: 16 gru 2018


27 kwietnia br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz – ustawy Prawo o miarach (druk 2503). Nowelizacja ta stworzy prawną podstawę do wprowadzenia kas rejestrujących online.W projekcie zapisano, że miał on wejść w życie 1 października 2018 r., zaś kasy rejestrujące online wprowadzone miały zostać od 1 stycznia 2019 r. 15 czerwca br. odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, po którym projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Komisja nie prowadziła i nie prowadzi nad nim żadnych prac. Zakładany termin wejścia w życie nowelizacji (1 października 2018 r.) minął i nic nie wskazuje, że nowelizacja zacznie obowiązywać choćby od początku nowego roku.


Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Weszło ono w życie 7 lipca 2018 r. i uchyliło, zgodnie z brzmieniem § 69, rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nawiasem mówiąc w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, za który odpowiedzialna jest Kancelaria Sejmu figuruje ono jako obowiązujące. Jednak zgodnie z § 67 i § 68 nowego rozporządzenia przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. mają zastosowanie do kas rejestrujących z zapisem elektronicznym i zapisem papierowym. Zgodnie z pierwszą z norm uchylone rozporządzenie będzie miało zastosowanie do kas tzw. rolkowych do 31 grudnia 2018 r. Na podstawie § 68 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dotychczas obowiązujące przepisy (rozporządzenie Ministra Gospodarki) stosowane mają być do kas z zapisem elektronicznym jeszcze przez cztery lata, do 31 grudnia 2023 r. Zatem, urządzenia online i gromadzące dane w postaci cyfrowej przez pewien czas będą mogły funkcjonować równolegle. Wydanie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii było niezbędne, aby producenci i importerzy kas fiskalnych mogli poznać warunki techniczne jakie muszą spełniać oferowane przez nich urządzenia.


Projekt nowego rozporządzenia ws. kas


Minister Finansów przygotował i opublikował projekt z 5 listopada nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. W szczególności dotyczy on kas online. Wskazuje ono (tak jak ww. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych kas rejestrujących), że będą one funkcjonować równolegle ze starymi kasami a gros przepisów jest wspólna dla obydwu rodzajów urządzeń rejestrujących. Przewiduje ono ponadto uregulowania wyłącznie dla kas online. Zgodnie z nimi użytkownik kasy online będzie zobowiązany wstawić nabywcy paragon fiskalny przed otrzymaniem należności, czyli jeszcze przed zapłatą. Zatem w świetle prawa cywilnego paragon taki nie będzie dokumentował zawarcia umowy sprzedaży, bo nabywca jeszcze nie uiścił ceny a sprzedawca nie wydał jeszcze w związku z tym towaru. Mogą też zdarzyć się przypadki problemów z autoryzacją karty płatniczej przy takim sposobie zapłaty. Nabywca otrzyma paragon mimo, że nie będzie możliwe dokonanie płatności.


Pozytywem będzie natomiast zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Fiskalizacja i zgłoszenie kasy będą następowały online podczas pierwszego połączenia w celu przekazania danych z kasy. Podatnik nie będzie miał też obowiązku przechowywania papierowych rolek paragonowych. Dużym ułatwieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej może okazać się dopuszczenie leasingu lub wypożyczania kas rejestrującej online. W takiej sytuacji konieczne będzie potwierdzenie, że urządzenie nie zawiera danych, które zostały zarejestrowane przez poprzednich użytkowników. Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje konieczność przeprowadzenia obowiązkowych badań technicznych kasy w określonych sytuacjach:

- przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wypożyczonego lub leasingowanego,

- wznowienie działalności.


Kasy z papierowym zapisem kopii tylko do końca 2018 r.


Rozporządzenia, które umożliwią należyte funkcjonowanie zmian do ustawy o VAT, pozwalają na stosowanie kas fiskalnych online . Minister Finansów i Minister Przedsiębiorczości i Technologii wykonali swoje obowiązki. Jednak z projektem zmian w ustawie o VAT, która stanowi fundament praktycznego działania kas online od pół roku nic się nie dzieje. Zmiany w ww. ustawie nie wejdą w życie od początku 2019 r.

Niesie to za sobą poważne konsekwencje. Gdyby ustawa została uchwalona Minister Finansów dysponowałby podstawą prawną do przyjęcia rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Uchyliłoby ono rozporządzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z § 3 ust.1 projektu podatnicy prowadzą ewidencję sprzedaży przy użyciu kas, które na dzień nabycia przez podatnika posiadają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a lub 145a ust. 2 ustawy o VAT oraz spełniają kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 lub 145a ust. 16 ww. ustawy (chodzi o znowelizowaną ustawę). Rezultatem takich zapisów byłaby możliwość dalszego, a więc również po 31 grudnia 2018 r. stosowania kas z papierowym zapisem. Obowiązujące obecnie przepisy takiego unormowania nie zawierają. Zgodnie z § 67 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. stosowanie przepisów o tego rodzaju kasach możliwe jest tylko do końca 2018 r.


Minister Finansów czeka jednak z publikacją nowego rozporządzenia do momentu uchwalenia nowelizacji ustawy. W rezultacie kasy z papierowym zapisem kopii z dniem 1 stycznia 2019 r. stracą podstawę do funkcjonowania.


Minister Przedsiębiorczości i Technologii powinien dokonać zmian w swoim rozporządzeniu i w ten sposób wydłużyć termin stosowania kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii na dalszy okres. Ale w chaosie legislacyjnym jaki istnieje w kwestii kas rejestrujących może to przeoczyć.


Kasy online spóźniają się


Najważniejsza zmiana, którą wprowadzić ma projektowana nowelizacja ustawy o VAT to wprowadzenie kasy rejestrujące online. Oprócz zapisu w pamięci umożliwić one mają przesyłanie danych za pomocą sieci teleinformatycznej. Miałyby to być informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej w kasie, ze szczegółami umożliwiającymi ustalenie wysokości obrotu i kwot VAT, stawki VAT, rodzaju operacji, czasu i miejsca instalacji kasy. Byłby to elektroniczny obraz paragonu pozbawiony jednak danych nabywcy.


Dane przesyłane byłyby do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Administracji Skarbowej, które stanowić będzie centralny system informatyczny gromadzący i przetwarzający dane przesyłane przez kasy fiskalne online.


Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT obowiązek stosowania kas online w roku 2019 miałby objąć gałęzie działalności gospodarczej, w których –w opinii organów skarbowych – najczęściej dochodzi do nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży. Są to: sprzedaż paliw, usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, usługi gastronomiczne i hotelarskie.


W kwestii kas online sytuacja jest kuriozalna. Gotowe są akty wykonawcze a brak jest ustawy, która jest kluczowa dla wdrożenia takich kas fiskalnych. To tym dziwniejsze, że podstawowym celem wprowadzenia kas online miało być tzw. uszczelnienie systemu podatkowego i walka z luką VAT.


Adam Okonkwo biz

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page