top of page

KAS ostrzeże przed ryzykownymi transakcjami


KAS uruchamia Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Przedsiębiorcy narażeni na nieświadome uczestnictwo w oszustwach podatkowych otrzymają pisma informujące o takim ryzyku. KAS nie będzie ingerować w kontakty handlowe, ale zarekomenduje sprawdzenie rzetelności kontrahentów i zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.


POP ma chronić uczciwie działające podmioty przed nieświadomym uczestnictwem w tzw. karuzelach podatkowych. Organizatorzy karuzel podatkowych to najczęściej dobrze zorganizowane grupy przestępcze, które tworzą rozbudowane sieci powiązań gospodarczych i osobowych - wyjaśnia resort finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl/web/kas). W wyniku oszustw podatkowych uzyskają często wielomilionowe kwoty. Największe straty dla budżetu państwa wynikają z unikania płacenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i ich sprzedaży przez zaangażowanie znikających podatników, a także z wyłudzania zwrotu VAT w związku z rzekomymi dostawami wewnątrzwspólnotowymi (WDT). Do nielegalnego procederu przestępcy wykorzystują od kilku do kilkunastu firm. Wiele z nich to uczciwi przedsiębiorcy, na ogół osoby nieuważne lub nieświadome konsekwencji, zachęcone łatwym zyskiem lub atrakcyjnymi warunkami transakcji. Przestępcy próbują w ten sposób uwiarygodnić swoje działania i utrudnić wykrycie oszustwa, a po osiągnięciu zamierzonego celu - wyłudzeniu pieniędzy z budżetu państwa - zwykle szybko znikają z rynku.


KAS, chcąc ustrzec uczciwych przedsiębiorców przed skutkami udziału w nielegalnych operacjach, np. utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego z podejrzanych faktur, będzie na piśmie informowała o istnieniu zagrożenia udziału w oszustwie podatkowym. Ostrzeżenia będzie formułowała na podstawie analizy posiadanych danych, uzyskiwanych zwłaszcza dzięki JPK i STIR. Takie rozwiązanie jest rekomendowane przez Komisję Europejską, a podobne mechanizmy funkcjonują w innych krajach UE.


POP nie ma ingerować w kontakty handlowe czy dobór partnerów biznesowych. Przedsiębiorcy, po otrzymaniu sygnału, będą mogli podjąć działania mające na celu zabezpieczenie przed skutkami uczestnictwa w podejrzanych transakcjach. KAS będzie rekomendowała w przysyłanych pismach zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego podmiotu, a także dokonanie weryfikacji rzetelności kontrahenta w oparciu o wskazówki zawarte w "Metodyce w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych".


Gazeta Podatkowa nr 40; Małgorzata Żujewska

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page