top of page

Działalność nierejestrowana a rozliczenie podatkowe 2018/2019


Działalność nierejestrowana uregulowana jest przepisami z kwietnia 2018 r. Forma ta stwarza możliwość dodatkowego zarobku. Często korzystają z niej mamy sprawujące opiekę nad małymi dziećmi.

Działalność nieewidencjowana nie zwalnia jednak z obowiązku rozliczenia PITu. Jak rozliczyć dochód uzyskany z prowadzenia działalności nierejestrowanej?


Działalność nierejestrowana

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej. Jest to bardzo ciekawa opcja dorobienia do domowego budżetu m. in. przez osoby szyjące ubrania, zajmujące się rękodziełem czy udzielające korepetycji, a także przez mamy sprawujące opiekę nad dzieckiem. Mamy są bardzo kreatywne i przedsiębiorcze, ale otworzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużymi kosztami, często przewyższającymi zarobek. Działalność nieewidencjonowana, brak rejestracji, brak składek do ZUS i swoboda sprzedaży legalnie swoich produktów czy usług wydaje się być opcją idealną dla małych, rozpoczynających swój byt działalności.


Rozliczenie podatkowe 2018/2019

Jest jednak pewna kwestia, która spędza sen z powiek już na początku roku. Mowa o podatkach, a konkretnie o rozliczeniu PITu za 2018 r. O czym należy pamiętać, jeżeli w poprzednim roku, tj. 2018, zaczęliśmy prowadzić działalność nierejestrowaną?


Podatek dochodowy od osób fizycznych a działalność nierejestrowana

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie oznacza, że uzyskiwane z niej dochody są zwolnione z podatku. Z każdych zarobionych pieniędzy musimy rozliczyć się z fiskusem.


Pojęcie działalności nieewidencjonowanej odnosi się do braku wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), nie zaś do braku ewidencji księgowych. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zatem zobowiązana do ewidencjonowania uzyskanych przychodów (oraz ewentualnie poniesionych kosztów) i odprowadzenia z tego tytułu należnego podatku dochodowego (PIT).


Jak rozliczyć dochód uzyskany z prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest więc zobowiązana do odprowadzania miesięcznych zaliczek na PIT. Zaliczek nie musimy wpłacać, ale uzyskane w ciągu roku zarobki musimy wykazać w rozliczeniu rocznym (wraz z innymi dochodami osobistymi) w rubryce przychody z innych źródeł.


Zarobki z działalności nieewidencjonowanej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zastosowanie ma tu skala podatkowa (stawki PIT w wysokości 18%). Niemożliwe jest zastosowanie stawki liniowej w wysokości 19%.


Koszty prowadzenia działalności nierejestrowanej

Jest to kwestia niewynikająca wprost z istniejących przepisów, przez co może sprawiać problemy. Niektórzy mają wątpliwości, czy opodatkowaniu podlegać będzie uzyskany przychód, czy też przychód pomniejszony o koszty (dochód). Podstawą opodatkowania będzie dochód.


Podstawa opodatkowania a limit uprawniający do wykonywania działalności nierejestrowanej

Należy zaznaczyć, że kwestia uwzględnienia kosztów odnosi się jedynie do ustalenia podstawy opodatkowania, nie zaś do wyznaczenia limitu uprawniającego do wykonywania działalności nierejestrowanej. W tym drugim przypadku limit ustalany jest bezwzględnie w oparciu o sam tylko przychód należny i w roku 2018 była to kwota 1050 zł. Rozbieżności w ustalaniu kwot, kosztów, przychodu czy dochodu wynikają z tego, że mamy tu dwie różne ustawy i dwie różne kwestie. Prawo przedsiębiorców i definicja działalności nierejestrowanej oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i należny podatek.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)


źródło: infor

14 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


bottom of page