top of page

Dodatkowe wyposażenie samochodu w kosztach - Ministerstwo Finansów wyjaśnia


Kosztami z tytułu używania firmowych samochodów osobowych, jeżeli samochody te są wykorzystywane do tzw. celów mieszanych, czyli zarówno firmowych, jak i pozostałych, przedsiębiorcy mogą obciążać koszty podatkowe wyłącznie w ramach limitu 75% poniesionych na ten cel wydatków. W trakcie ich eksploatacji często nabywane i montowane jest w nich dodatkowe wyposażenie, w tym przykładowo nawigacja, czujniki cofania czy też instalacja gazowa. Wartość poszczególnych elementów takiego wyposażenia zazwyczaj nie przekracza 10.000 zł. W odniesieniu do tego typu wydatków powstała wątpliwość, czy należy je uznać za wydatki dotyczące wykorzystywania pojazdów, co oznacza ich ograniczanie w kosztach limitem 75%, czy też uznać za wydatki, które po przekroczeniu w skali roku 10.000 zł będą zwiększać wartość początkową samochodu osobowego jako wydatki na jego ulepszenie. Zastosowanie tej drugiej opcji oznaczałoby, że do tego momentu stanowią one koszt w pełnej poniesionej wysokości oraz że limit, który ich dotyczy, jest limitem zaliczanych do kosztów odpisów amortyzacyjnych samochodu osobowego i wynosi dla samochodów elektrycznych 225.000 zł, a dla pozostałych aut osobowych - 150.000 zł.


O rozstrzygnięcie tych wątpliwości nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów. W piśmie z dnia 18 listopada br. resort finansów stwierdził, że przepisy art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o pdof wprowadzają regułę ograniczającą w sposób ryczałtowy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych. Wynika z nich bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.


Ograniczeniom tym nie podlegają jednak wydatki na ulepszenie środków trwałych polegające np. na zakupie dodatkowego wyposażenia samochodu osobowego. Takie wydatki mogą zwiększać wartość początkową środka trwałego, którego dotyczy ulepszenie, jeżeli ich wartość przekracza 10.000 zł. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym kwota wydatków na ulepszenie samochodu osobowego będącego środkiem trwałym (np. na montaż czujników cofania lub instalacji gazowej, o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł), może być w całości bezpośrednio uwzględniona w firmowych kosztach uzyskania przychodów.

5 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page