top of page

Zwolnienie ze składek ZUS z tarczy 6.0


Parlament zakończył prace nad tarczą branżową 6.0. Na jej podstawie niektórzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia (na dzień oddania GP do druku ustawa czeka na podpis Prezydenta).

Według tarczy 6.0 płatnicy prowadzący na dzień 30 września 2020 r.

przeważającą działalność oznaczoną określonymi kodami PKD, tj.: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia do ZUS składek należnych za listopad 2020 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP. Płatnik będzie mógł z niego skorzystać, jeżeli:

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i

  • przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS jest przesłanie dokumentów rozliczeniowych za listopad 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r. (chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. płatnik powinien przekazać do ZUS drogą elektroniczną do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku gdy płatnik spełniający warunki do zwolnienia z opłacenia składek za listopad 2020 r. uiścił je w terminie, będzie mógł złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z ich opłacenia. Jeśli ZUS rozpatrzy go pozytywnie, płatnik będzie mógł wnioskować o zwrot zapłaconych składek za listopad 2020 r.

Tarcza 6.0 rozszerzyła też krąg płatników uprawnionych do zwolnienia z zapłaty składek ZUS za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r. o branże oznaczone kodem PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 79.12.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z oraz płatników świadczących usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy o muzeach albo prowadzących muzeum w rozumieniu ustawy o muzeach niebędących instytucją kultury. Jednak tarcza 6.0 tylko dla dwóch branż (55.10.Z i 79.12.Z) wskazała jako datę złożenia wniosku o zwolnienie 15 stycznia 2021 r., a dla pozostałych pozostawiła 30 listopada 2020 r.


źródło: Gazeta Podatkowa

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page