top of page

Zmiana ustawy o VAT


W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2019 r., pod poz. 1495, opublikowana została ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.


Powyższa ustawa nowelizuje m.in. ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2020 r., przy czym regulacje dotyczące uproszczeń w rozliczaniu importu towarów będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r.


W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2019 r., pod poz. 1520, opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.


Ustawa w zasadniczej części dotyczącej VAT weszła w życie z dniem 1 września 2019 r. (z wyjątkami wskazanymi w art. 28 ww. ustawy zmieniającej).

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page