top of page

Ważne terminy


7.10.2019 r. (poniedziałek) mija termin:


* wpłaty:


- składek ZUS za wrzesień 2019 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

- podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2019 r.

- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazania informacji CIT-7


* złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2019 r.

10.10.2019 r. (czwartek) mija termin:


* wpłaty składek ZUS za wrzesień 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

* złożenia zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2019 r.

6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page