top of page

Podatki 2019: Ceny transferowe z nowym uproszczeniem


Od 2019 r. przepisy dotyczące cen transferowych obejmują również mechanizm upraszczający typu safe harbour. Eksperci Business Centre Club tłumaczą, że rozwiązanie to dotyczy m.in. prostych form finansowania dłużnego udzielanego pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowy mechanizm ma w założeniu zapewniać podatnikowi ochronę przed szacowaniem przez organ podatkowy wysokości oprocentowania.


Nowe uproszczenie odnosi się m.in. do prostych form finansowania dłużnego udzielanego między podmiotami powiązanymi, w tym pożyczek, obligacji i kredytów. W założeniu podatnik uzyskuje dzięki niemu ochronę przed szacowaniem przez organ wysokości oprocentowania. Kolejną korzyścią jest zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych, które wynikają z konieczności przestrzegania regulacji ws. cen transferowych. Podobne rozwiązanie dotyczy też usług o niskiej wartości dodanej.


Mechanizm obowiązuje w polskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało również obwieszczenie, w którym wskazano rodzaje bazowej stopy procentowej dla umów pożyczek w poszczególnych walutach: – w złotych (WIBOR 3M); – w euro (EURIBOR 3M); – w pozostałych walutach (LIBOR 3M, odpowiedni dla poszczególnych walut). Wysokość marży dla umów pożyczek ustalono na poziomie 2 proc.


– Marża ogłoszona w obwieszczeniu została oparta o publicznie dostępne dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego (dla pożyczek udzielonych w polskich złotych) oraz notowania z rynków finansowych pochodzące z serwisu Bloomberg dotyczące marż w transakcjach pożyczek (dla pożyczek udzielonych dla pozostałych walut ujętych w obwieszczeniu) – wskazuje ekspert BCC, Krystyna Szydłowska.


Jak zaznacza Szydłowska, w niektórych sytuacjach skorzystanie z safe harbour nie będzie jednak możliwe. Chodzi np. o pożyczki udzielone na okres dłuższy niż 5 lat oraz pożyczki udzielone przez podmiot z tzw. raju podatkowego.


mp podatki biz

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page