top of page

Od 1 lipca 2019 r. kolejne zmiany w ustawie o VAT


Z dniem 1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 marca 2019 r. w tym zakresie znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji). Ustawodawca proponuje oprócz modyfikacji definicji pierwszego zasiedlenia zmiany dotyczące m. in.:


* przedłużenia terminu zwrotu,

* przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE,

* uzależnienia możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy,

* zasad wystawiania faktur VAT RR,

* wyłączenia niektórych grup podatników z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu),

* modyfikacji systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.


Poradnik VAT nr 10

5 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page