top of page

Nowy plik JPK_VAT


Od 1 kwietnia 2020 r. duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli wykazujący m.in. obroty netto powyżej 50 mln euro i zatrudniający przynajmniej 250 pracowników będzie zobowiązany do składania nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego deklarację VAT (zarówno VAT-7, jak i VAT-7K) oraz ewidencję (zakupu i sprzedaży). Tak wynika z przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520). Początkowo planowano, że przepisy te miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.


Struktura nowego JPK_VAT zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Finansów (obecnie na stronie internetowej RCL udostępniono projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT).


Podkreślić należy, że mikro-, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związki będą zobowiązani do składania nowego pliku JPK_VAT dopiero od 1 lipca 2020 r. Przy czym podmioty te będą mogły zdecydować o wcześniejszym wyborze (w okresie od kwietnia do końca czerwca 2020 r.) takiej formy deklarowania VAT. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z tego uprawnienia nie będą mogły ponownie rozpocząć rozliczania VAT na dotychczasowych zasadach. Jeżeli podmioty te skorzystają z tej możliwości, będą musiały składać już rozliczenia za następne okresy rozliczeniowe także w nowej formie.


Różne terminy obowiązku wysyłania nowego pliku JPK_VAT Ministerstwo tłumaczyło tym, że koszty dostosowania używanych systemów informatycznych do nowych rozwiązań będą zależały od wielkości przedsiębiorcy, sposobu prowadzenia ksiąg oraz tego, czy zmian wymagać będzie jedynie system księgowy, czy system zarządzania całym przedsiębiorstwem. Odpowiedniemu i stopniowemu dostosowaniu systemów służy zróżnicowany termin rozpoczęcia stosowania zmienianych regulacji ustawy VAT. W pierwszej kolejności obowiązkiem tym objęto, co do zasady, dużych podatników, następnie po 6 miesiącach nowe regulacje będą zobowiązani stosować pozostali podatnicy. W związku z tym średni, mali i mikroprzedsiębiorcy będą mieć dodatkowy czas (pół roku) na dostosowanie swoich systemów księgowych, finansowych i informatycznych do nowych regulacji. Takie rozwiązanie spowoduje również, że rynek usługodawców oferujących wdrażanie zmian w JPK_VAT nie będzie zmuszony do jednorazowego wdrożenia zmian u wszystkich podatników, tylko będzie ono rozłożone na wiele miesięcy. Zasadne było więc, jak wyjaśnia MF, podzielenie momentu wejścia w życie ustawy z uwagi na wielkość podatników.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page