top of page

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej


Podatnicy mogą rozliczyć stratę podatkową na dwa sposoby, tj. mogą o wysokość tej straty ze źródła przychodów (zob. art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP i art. 9 ust. 3 ustawy o PDOF):


* obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

* obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.


Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej (w ramach ww. limitu 5.000.000 zł) została wprowadzona do obu ustaw o podatku dochodowym z dniem 1 stycznia 2019 r., jednakże w przepisach przejściowych ustawy nowelizującej wprowadzającej to rozwiązanie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244) zapisano, że "nowe" zasady rozliczania straty podatkowej mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r.


Zatem, możliwość jednorazowego rozliczania strat podatkowych może mieć zastosowanie do strat poniesionych za 2019 r., które mogą jednorazowo obniżyć dochód po raz pierwszy za 2020 r. (z uwzględnieniem ww. zasad).

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page