top of page

Nowe wzory deklaracji VAT od 1 listopada 2019 r.


Od 1 listopada 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz objaśnień do deklaracji. Zgodnie z projektem z dnia 25 września 2019 r. nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, dostępnym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl), we wzorach deklaracji VAT-7 i VAT-7K wprowadzone zostaną następujące zmiany:


1) w wierszu 19 w części C dotyczącej rozliczenia podatku należnego zmieniono dotychczasowy opis na następujący: "Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy",


2) dodano w części F nową pozycję 69, którą podatnik będzie wypełniał w przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym wystawi fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy (czyli zawierającą zapis "mechanizm podzielonej płatności").


Konieczność zmiany wzorów deklaracji VAT wynika ze zmian do ustawy o VAT w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz wprowadzających od 1 listopada 2019 r. w stosunku do niektórych towarów i usług obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.


Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r. lub - w przypadku rozliczeń kwartalnych - za czwarty kwartał 2019 r.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page