top of page

Niezarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT bez zawiadomienia


Od 2 stycznia 2019 r. naczelnik urzędu skarbowego może nie zarejestrować podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie, również gdy wobec tego podmiotu sąd orzeknie, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (art. 96 ust. 4a pkt 6 ustawy o VAT).


Orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności będzie również podstawą dla naczelnika urzędu skarbowego do wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie (art. 96 ust. 9 pkt 6 ustawy o VAT).

Pozostałe przypadki, gdy naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji lub wykreślić podatnika z rejestru, pozostają bez zmian.


Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.


W ustawie o VAT nie wskazano zasad przekazywania tych informacji organom podatkowym. Zasady przekazywania tych danych reguluje ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Wynika z niej, że jedną z informacji wpisywanych do CEIDG jest informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd upadłościowy, Krajowy Rejestr Karny albo właściwy organ mają obowiązek zgłaszać niezwłocznie do CEIDG informacje o uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.


Następnie CEIDG przekazuje te dane drogą elektroniczną, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji i danych wpisanych do CEIDG, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników.


Jak z tego wynika, informacje te organy uzyskują z urzędu.


Z punktu widzenia podatników zmiana może się wydawać negatywna. Jednak stanowi dla organów podatkowych kolejne narzędzie, aby baza podatników VAT była jak najbardziej aktualna. Zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na podatników, którzy prowadzą działalność zgodnie z przepisami.


PODSTAWA PRAWNA:

● art. 96 ust. 4a pkt 6, ust. 9 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2433

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page