top of page

Fiskus sprawdzi, czy istniejesz


Przedsiębiorcy rejestrujący się jako płatnicy VAT-UE muszą liczyć się z kontrolą urzędu skarbowego, który będzie starał się różnymi sposobami zweryfikować deklarowane przez nich miejsce siedziby firmy.


Na rządowej stronie internetowej biznes.gov.pl można przeczytać, że przedsiębiorca nie zostanie zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, jeśli w zgłoszeniu rejestracyjnym poda dane niezgodne z prawdą, jego firma nie istnieje, nie można się skontaktować z nim i jego pełnomocnikiem lub gdy przedsiębiorca lub jego pełnomocnik mimo wezwania nie stawi się w urzędzie skarbowym.  


Możliwość skontaktowania się z przedsiębiorcą jest więc dla fiskusa jednym z wyznaczników istnienia jego działalności. Problem w tym, że od tego kontaktu zależy nie tylko zarejestrowanie podatnika jako podmiotu uprawnionego do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale i w ogóle istnienie jego firmy.


W teorii urzędowi skarbowemu wystarczy jeden telefon i jedna wizja lokalna, aby rozstrzygnąć, czy firma faktycznie istnieje i działa. W wielu wypadkach jedna nieudana próba kontaktu wystarczy, by nie zarejestrować przedsiębiorcy jako podatnika VAT UE lub usunąć go z rejestru podatników VAT.


Przepisy regulujące tę kwestię są bardzo nieprecyzyjne, a negatywnych konsekwencji braku informacji o wyrejestrowaniu jest wiele. Chodzi o art. 96 ust. 4a pkt 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli mimo podjętych, udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem.


W praktyce próba ta często ogranicza się do jednego telefonu, wykonanego z numeru, którego nie sposób zidentyfikować, bo przy próbie oddzwaniania okazuje się, że wyświetlający się numer jest numerem ogólnym do urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy trudno jest wówczas ustalić, kto konkretnie i w jakiej sprawie do niego dzwonił.

Wydział ds. Komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej informuje, że naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany do każdorazowego przeprowadzenia analizy ryzyka rejestracji, w ramach której dokonuje czynności weryfikacyjnych.  Czynności te oparte są na wewnętrznych procedurach postępowania w sprawie prowadzenia rejestru podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz w sprawie analizy ryzyka rejestracji podmiotu.  


Czynności weryfikacyjne są dokonywane z uwzględnieniem zasady szybkości postępowania określonej w art. 125 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i czas ich trwania zależą przede wszystkim od rzetelności informacji zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym oraz współpracy podatnika z urzędem.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page