• Marta Kusek

Dziś jest sobota 4 maja 2019 r.


SYGNAŁY DNIA:

Lista przewoźników lotniczych ogłoszona przez Prezesa ULC

Opublikowano tekst jednolity ustawy o odpadach

Sprzedaż detaliczna w marcu br.

Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie ...

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatnikó...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ...

Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów ...

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku ...

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej

Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności ...

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ...

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś...

Ustawa z dnia 28.06.2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności ...

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ...

Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich ...

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w ...

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną


Zmiany w prawie:

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Informacje codzienne:

Wschód słońca: 5:00

Zachód słońca: 20:04

Dzień trwa 15 godz. 4 min i jest krótszy od najdłuższego o 1 godz. i 42 min oraz dłuższy od najkrótszego o 7 godz. i 21 min

Znak zodiaku urodzonych 4 maja to Byk

Faza Księżyca: Nów

124 dzień roku, do końca pozostaje 241 dni

Do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 166 dni roboczych oraz 76 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.


Imieniny obchodzą:

Antonia, Antonina, Damian, Damiana, Florian, Gościwit, Grzegorz, January, Kasjan, Leonida, Michał, Monika, Paulin, Pelagia, Strzedziwoj, Sylwan, Tekla, Teodora, Wespazjan, Władysław, Władysława, Łazarz


Święta i ważne wydarzenia

Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa

Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dzień Garncarza

Dzień Gwiezdnych Wojen

Dzień Hutnika

Dzień Kominiarza

Dzień Piekarza

Dzień Strażaka

Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie