• Marta Kusek

Dziś jest poniedziałek 1 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.03.2019 r. w sprawie przedłuż...

Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Newsletter Gazety Podatkowej nr 26 (1588) z dn. 01.04.2019

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2019/2020

Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami ...

Będzie nowy wykaz podatników VAT

Skutki podatkowe sprzedaży środka trwałego

Nadpłata z PIT za 2018 r. sposobem na spłatę długów (nie)podatkowych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Biuletyn rekomendowany przez tysiące Głównych Księgowych !

Czasopisma dla Księgowych w kompletach promocyjnych na IV-XII 2019 r.

Dnia 1.04.2019 przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność ...

Dnia 1.04.2019 uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 ....

Dnia 1.04.2019 uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 ....

Dnia 1.04.2019 zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczegó...

Dnia 1.04.2019 zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub ...

Doskonałe Czasopismo dla prowadzących księgi rachunkowe !

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dn. 1.04.2019

O podatku CIT i PIT - kompleksowo i przystępnie !

Podatek od przychodów z budynków w księgach osoby fizycznej

Poradnik VAT - Rozwiązujemy problemy z zakresu podatku VAT !

Ubezpieczenia i Prawo Pracy - Fachowa pomoc dla firm i instytucji !

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś...

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś...

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi ...

Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności ...

Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych ...

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym

Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Zaliczenie do stażu okresu pracy w gospodarstwie rolnym po właściwym jej ...


Ważne terminy:

- przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

- przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R

- zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)

- przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2019 r.

- uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 r.


Zmiany w prawie

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

- USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


Imieniny obchodzą:

Celzjusz, Chionia, Florentyn, Grażyna, Hugo, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Meliton, Miłość, Teodora, Tolisław, Tomisław, Wenancjusz, Wenanty, Zbigniew


Święta i ważne wydarzenia

- Prima Aprilis

- Międzynarodowy Dzień Ptaków

- Tydzień Czystości Wód

- Międzynarodowy Dzień Klauna

- Dzień Ryby

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie