top of page

Dziś jest poniedziałek 1 kwietnia 2019 r.Ważne terminy:

- przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

- przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R

- zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)

- przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2019 r.

- uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 r.


Zmiany w prawie

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

- USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


Imieniny obchodzą:

Celzjusz, Chionia, Florentyn, Grażyna, Hugo, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Meliton, Miłość, Teodora, Tolisław, Tomisław, Wenancjusz, Wenanty, Zbigniew


Święta i ważne wydarzenia

- Prima Aprilis

- Międzynarodowy Dzień Ptaków

- Tydzień Czystości Wód

- Międzynarodowy Dzień Klauna

- Dzień Ryby

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page