Dziś jest piątek 5 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Rabat dla szerokiego kręgu osób bez podatku

Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika a VAT

Cesja umowy leasingu samochodu osobowego ograniczy koszty podatkowe z tytułu rat ...

"Emerytura +" dla emerytów i rencistów uchwalona

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organó...

Nowe podmioty w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych

Newsletter Forum nr 14 (274) z dn. 05.04.2019

Newsletter Budżetowy nr 10 (13) z dn. 05.04.2019

Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS przekazują sprawozdanie do US ...

Dnia 5.04.2019 wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - jednostki budżetowe i ...

Dnia 5.04.2019 złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku ...

Dnia 5.04.2019 złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w ...

Dnia 5.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2018 r. - ...

Dnia 8.04.2019 wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2019...

Dnia 8.04.2019 wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019...

Dnia 8.04.2019 wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019...

Dnia 8.04.2019 wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od ...

Dnia 8.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2019 r. ...


Ważne terminy:

- złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2019 r.


Zmiany w prawie:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

- USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw,

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia


Imieniny obchodzą:

Bekan, Borzywoj, Dobromił, Irena, Izbor, Jeremi, Julianna, Krescencja, Maria, Tristan, Wincenty


Święta i ważne wydarzenia:

- Dzień Leśnika i Drzewiarza

- Dzień Bez Makijażu

- Dzień Drzew

- Dzień Grzeczności za Kierownicą

- Dzień Trzeźwości

- Dzień Marchewki

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie