top of page

Dziś jest piątek 25 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą Albert, Ananiasz, Apollo, Artemia, Brodzisław, Emanuel, Emanuela, Juwentyn, Maksym, Miłobor, Miłosz, Miłowan, Paweł, Pęcisława - życzymy samych sukcesówInne święta:

- Dzień Sekretarki i Asystentki

- Dzień Kryptologii

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE 25.01.2019:

- wpłata podatku VAT za grudzień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

- wpłata podatku VAT za IV kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

- wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

- złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2018 r.

- złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2018 r.

- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2018 r.

- złożenie JPK_VAT za grudzień 2018 r.

- przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2018 r.

- przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2019 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzani


Zmiany w prawie 25.01.2019

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page