• Marta Kusek

Dziś jest piątek 12 lipca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu ...

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

Zakładowa wycieczka bez przychodu dla pracownika

Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dochody wspólnoty mieszkaniowej z gospodarki lokalami użytkowymi nie korzystają ze ...

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

OT Przyjęcie środka trwałego - druk nie zawiera dowodu PK

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie ...

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego w spółce z o.o.

Do 29 lipca br. można złożyć wniosek o wydanie nowego świadectwa pracy, gdy w sporzą...

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o ...

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o ...

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane ...

VAT-21 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o ...

Po raz kolejny przedłużono termin stosowania nowych zasad w zakresie poboru podatku u ź...

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Newsletter Forum nr 28 (288) z dn. 12.07.2019

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach ...

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach ...

Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym

Wpłaty do PPK w księgach rachunkowych podmiotu zatrudniającego

Dnia 12.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2019 r. - ...

Dnia 12.07.2019 złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - ...

Dnia 12.07.2019 złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania ...

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 15.07.2019 wpłata składek ZUS za czerwiec 2019 r. - pozostali płatnicy ...

Dnia 15.07.2019 wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2019...

Dnia 15.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2019 r. - ...

Dnia 15.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2019 r. - ...

Dnia 15.07.2019 złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał ...

Dnia 15.07.2019 złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - ...

Dnia 15.07.2019 złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za II ...

Dnia 15.07.2019 złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 ...

Dnia 15.07.2019 złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budż...


ZMIANY W PRAWIE

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

- USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem


INFORMACJE CODZIENNE

Wschód słońca: 4:28

Zachód słońca: 20:54

Dzień trwa 16 godz. 26 min i jest krótszy od najdłuższego o 20 min oraz dłuższy od najkrótszego o 8 godz. i 43 min

Znak zodiaku urodzonych 12 lipca to Rak

Faza Księżyca: Poszerzony Księżyc

193 dzień roku, do końca pozostaje 172 dni

Do końca astronomicznego lata pozostają 72 dni


Ile wolnego do końca roku?

Według kalendarza 2019 do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 118 dni roboczych oraz 55 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.


Imieniny obchodzą

Andrzej, Bonifacy, Bruno, Epifania, Euzebiusz, Feliks, Hilarion, Hilariona, Imisław, Imisława, Leon, Leona, Marcjanna, Natan, Paulin, Prokles, Tatomir, Weronika, Świętożyźń


Święta i ważne wydarzenia

Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej

Światowy Dzień Imprezy


Dobrego dnia!

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie