top of page

Dziś jest czwartek 25 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA:

Ważne terminy:

- wpłata podatku VAT za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

- wpłata podatku VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

- wpłata podatku akcyzowego za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

- złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2019 r.

- złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r.

- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2019 r.

- złożenie JPK_VAT za marzec 2019 r.

- przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2019 r.


Zmiany w prawie:

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

- USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw


Imieniny obchodzą:

Anian, Beuno, Darosław, Erwina, Ewodia, Ewodiusz, Filon, Filona, Franciszka, Hermogenes, Kaliksta, Kalista, Marek, Markusław, Piotr, Radociech, Rustyk, Rustyka, Stefan, Włodzimira


Święta i ważne wydarzenia:

- Międzynarodowy Dzień Sekretarki

- Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

- Światowy Dzień Malarii

- Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

- Dzień DNA

- Dzień Pracownika Administracyjnego

- Światowy Dzień Pingwina

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page