• Marta Kusek

Dziś jest czwartek 1 sierpnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Newsletter Podatkowo-Księgowy nr 22 (374) z dn. 01.08.2019

Oznaczenia literowe przypisane do stawek VAT

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś...

Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z noclegami kontrahentów

Newsletter Gazety Podatkowej nr 61 (1623) z dn. 01.08.2019

FIN-1 Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych

Zmiany w VAT dotyczące rolników ryczałtowych

Akta osobowe w wersji papierowej i elektronicznej

Do Sejmu wpłynął projekt kolejnej zmiany ustawy o rachunkowości

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dn. 1.08.2019

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie rozrachunków z ...

Od 1 lipca br. obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a ...

Od 1 września 2019 r. zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym obejmujące ...

Okresowe zaprzestanie wykorzystywania środka trwałego a możliwość jego ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzoru ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.12.2016 r. w sprawie ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegó...

Uchwalono ustawę zmieniającą ustawę o biegłych rewidentach

Ustawa z dnia 22.05.2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26. ...


WAŻNE TERMINY

- Wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego


ZMIANY W PRAWIE

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie certyfikatu weryfikacji dostawy

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

- UMOWA między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisana w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

- USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


INFORMACJE CODZIENNE

Wschód słońca: 4:55

Zachód słońca: 20:28

Dzień trwa 15 godz. 33 min i jest krótszy od najdłuższego o 1 godz. i 13 min oraz dłuższy od najkrótszego o 7 godz. i 50 min

Znak zodiaku urodzonych 1 sierpnia to Lew

Faza Księżyca: Nów

213 dzień roku, do końca pozostaje 152 dni

Do końca astronomicznego lata pozostają 52 dni


Ile wolnego do końca roku?

Według kalendarza 2019 do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 104 dni roboczych oraz 49 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.


Imieniny obchodzą

Akcjusz, Aleksander, Antonin, Brodzisław, Eleazar, Etelwold, Justyn, Justyna, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Marceli, Nadzieja, Nemezjusz, Nemezy, Piotr, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Salomea, Teodor, Wiera, Wiercisław


Święta i ważne wydarzenia

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Godzina „W”, czyli 1 sierpnia 1944 roku, godzina 17:00. Właśnie wtedy wybuchło Powstanie Warszawskie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Dziś o godzinie 17.00 w całej Polsce zatrzyma się czas, na znak pamięci o bohaterskich i walecznych Powstańcach.

Dzień Pamięci Warszawy

Światowy Dzień Karmienia Piersią

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie