top of page

Dziś jest Środa 20 marca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA


Ważne terminy

- wpłata za luty 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

- wpłata za luty 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

- wpłata za luty 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego wpłata za luty 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- wpłata za luty 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

- wpłata za luty 2019 r. na PFRON


Zmiany w prawie

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym


Imieniny obchodzą:

Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Anatoliusz, Archip, Cyriaka, Ermegarda, Eufemia, Fotyna, Hipolit, Józefa, Kira, Klaudia, Klemens, Kutbert, Mamertyn, Matrona, Maurycy, Nicetas, Rafał, Wincenty, Wolfram


Nietypowe święta:

- Początek astronomicznej wiosny

- Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

- Dzień Bez Mięsa

- Międzynarodowy Dzień Szczęścia

- Międzynarodowy Dzień Astrologii - Międzynarodowy Dzień Frankofonii - Międzynarodowy Dzień Wróbla - Dzień Języka Francuskiego


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page