• Marta Kusek

Dziś jest Środa 20 marca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Nowe wzory i termin złożenia CIT dla niektórych podatników

Gmina ma prawo do korekty VAT naliczonego

Jednostki spoza rejestru przedsiębiorców ze sprawozdaniem papierowym - projekt zmiany ...

Wydatki na towar, który nie został sprzedany też mogą być podatkowym kosztem

Zaświadczenie dotyczące podatków zabezpieczonych hipoteką

Newsletter Podatkowo-Księgowy nr 9 (361) z dn. 20.03.2019

Darowizna firmy najbliższej rodzinie a korekta kosztów

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą kas on-line

Newsletter DRUKI Gofin nr 3 (3) z dn. 20.03.2019

Prace związane z zakończeniem roku obrotowego 2018

Newsletter Kadrowego nr 12 (368) z dn. 20.03.2019

Czy komornicy sądowi nadal są podatnikami VAT?

Dnia 20.03.2019 wpłata za luty 2019 r. miesięcznej


Ważne terminy

- wpłata za luty 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

- wpłata za luty 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

- wpłata za luty 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego wpłata za luty 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- wpłata za luty 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

- wpłata za luty 2019 r. na PFRON


Zmiany w prawie

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym


Imieniny obchodzą:

Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Anatoliusz, Archip, Cyriaka, Ermegarda, Eufemia, Fotyna, Hipolit, Józefa, Kira, Klaudia, Klemens, Kutbert, Mamertyn, Matrona, Maurycy, Nicetas, Rafał, Wincenty, Wolfram


Nietypowe święta:

- Początek astronomicznej wiosny

- Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

- Dzień Bez Mięsa

- Międzynarodowy Dzień Szczęścia

- Międzynarodowy Dzień Astrologii - Międzynarodowy Dzień Frankofonii - Międzynarodowy Dzień Wróbla - Dzień Języka Francuskiego


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie