top of page

Dziś jest Środa 20 lutego 2019 r.


Ważne terminy 20.02.2019:

- wpłata za styczeń 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

- wpłata za styczeń 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

- wpłata za styczeń 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

- wpłata za styczeń 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- wpłata za styczeń 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

- wpłata za styczeń 2019 r. na PFRON


Zmiany w prawie 20.02.2019

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

- ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin Sądu Najwyższego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych


Imieniny obchodzą:

Amata, Aulus, Eleuteria, Eleuteriusz, Elżbieta, Euchariusz, Euchary, Eustachia, Eustachiusz, Eustachy, Falkon, Hiacynta, Jan, Julia, Leon, Leona, Lubomir, Ludomir, Ludomił, Nila, Nilus, Peleusz, Serapion, Siestrzewit, Sylwan, Ulryk, Zenobia, Zenobiusz


Inne święta:

- Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

- Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page