top of page

ZUS IWA za 2019 r. trzeba przekazać do 31 stycznia br.


Jeżeli w każdym miesiącu poprzedniego roku płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, ma obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na podstawie danych, które wykaże w tej informacji (przekazanej za trzy ostatnie kolejne lata kalendarzowe), ZUS ustali mu wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej go w nowym roku składkowym tego ubezpieczenia (rozpocznie się on 1 kwietnia br.).


Informację taką składa się na druku ZUS IWA, za okres roku kalendarzowego, w terminie do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni. Informację ZUS IWA za 2019 r. powinien przekazać do 31 stycznia 2020 r. płatnik, który łącznie spełnia następujące warunki:


* był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2020 r.,

* w 2019 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

* w dniu 31 grudnia 2019 r. był wpisany do rejestru REGON.


Płatnik, który nie zgłaszał ani jednej osoby do ubezpieczenia wypadkowego w którymkolwiek z miesięcy 2019 r., nie składa informacji ZUS IWA za 2019 r. Taki obowiązek nie spoczywa też na płatniku, który mimo że w ubiegłym roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 osób, to:


* chociaż w jednym miesiącu 2019 r. nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe,

* w każdym miesiącu 2019 r. był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, lecz nie jest tym płatnikiem w styczniu 2020 r.


Obowiązku przekazania informacji ZUS IWA za ubiegły rok nie ma także firma, która powstała w trakcie 2019 r., nawet jeśli już od samego początku swojej działalności zgłosiła do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Taka firma nie spełnia bowiem warunku nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS jako płatnik składki wypadkowej w ciągu 2019 r.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

תגובות


bottom of page