top of page

Zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów


Na stronie internetowej RCL został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem wprowadzania zmian do ustawy o podatku akcyzowym jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą m.in. samochodów osobowych. Zmiany te mają zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r.


Planowane zmiany, w przypadku samochodów ciężarowych oraz specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony sprowadzanych z krajów UE, mają wprowadzić obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją tych pojazdów w Polsce dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Zmiana ta ma wyeliminować występujące nieprawidłowości, których mechanizm polega na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy. Wymóg uzyskania i przedłożenia przy rejestracji pojazdu dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy od samochodów ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przyczyni się do uszczelnienia systemu opodatkowania samochodów osobowych.


Nowelizacja przewiduje także objęcie opodatkowaniem akcyzą czynności dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie sytuacji unikania płacenia akcyzy od samochodu osobowego w przypadku, gdy w samochodzie ciężarowym albo specjalnym po jego sprowadzeniu i zarejestrowaniu wprowadzono zmiany konstrukcyjne, w wyniku których powstanie samochód osobowy.


Ponadto proponuje się objęcie akcyzą czynności nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, np. jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, a w wyniku kontroli nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości. Zmiana ta ma pozwolić w takich sytuacjach na zapłatę akcyzy nabywcy lub posiadaczowi samochodu osobowego. Obecnie w takich przypadkach na nabywcy lub posiadaczu samochodu osobowego nie ciąży obowiązek podatkowy, co powoduje, że podmioty te w celu rejestracji samochodu nie mogą uzyskać dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page