top of page

Zmiana rozporządzenia w sprawie przesyłania JPK


W dniu 31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 2501 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.


Ta istotna zmiana rozporządzenia jest korzystna głównie dla drobnych przedsiębiorców.


W poprzedniej zmianie przedmiotowego rozporządzenia (Dz.U. 2018, poz. 304) Minister Finansów czasowo, na okres do końca 2018 r., zezwolił podatnikom będącym osobami fizycznymi podpisywać przesyłane JPK zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika obejmującym:

- identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;

- imię (pierwsze);

- nazwisko;

- datę urodzenia;

- kwotę przychodu.


Pierwotnie Ministerstwo Finansów wskazywało, że takie rozwiązanie ma charakter przejściowy i docelowo wszyscy podatnicy będą korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo z profilu zaufanego. Zmiana, o której pisaliśmy wówczas skutkowałaby koniecznością zakupu kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Obecny kształt rozporządzenia, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, ma mieć charakter bezterminowy, co oznacza kontynuowanie możliwości opatrywania ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów w postaci elektronicznej przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zestawem danych: przychodem z PIT, imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz NIP podatnika. Należy bowiem zauważyć, że dotychczasowy przepis § 3a rozporządzenia, który regulował sposób opatrywania przez podatników będących osobami fizycznymi ksiąg bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym był przepisem epizodycznym. Natomiast rozporządzenie wprowadza rozwiązanie zawarte w tym przepisie jako stałe.


Ponieważ przepisem art. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wprowadzono zmianę mającą na celu zastąpienie wyrazów ,,podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP” wyrazami ,,podpisem zaufanym”, to również taka zmiana została dokonana w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


Wojciech Zajączkowski KIP

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page