top of page

Zasady wpłacania grudniowej zaliczki na PIT i CIT


Przedsiębiorcy będący podatnikami pdof, którzy w działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym, ostatnią w roku podatkowym zaliczkę, tj. za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego, zobowiązani są zapłacić dopiero w kolejnym roku podatkowym, w styczniu.


Jeszcze w rozliczeniach za 2018 r. wpłaty ostatniej zaliczki na pdof można było uniknąć. Z art. 44 ust. 6 ustawy o pdof wynikało bowiem, że z obowiązku tego zwolnieni są ci przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy przed upływem terminu do jej wpłaty dokonają rozliczenia podatku dochodowego w wyniku złożenia rocznego zeznania. Stąd, gdy przedsiębiorca opłacający zaliczki miesięczne na podatek dochodowy według skali podatkowej lub na podatek liniowy złożył roczne zeznanie PIT-36 lub odpowiednio PIT-36L za 2018 r. przykładowo w dniu 15 stycznia 2019 r. i przed upływem terminu do wpłaty zapłacił wynikający z tego zeznania podatek, wówczas nie miał obowiązku wpłacania zaliczki za grudzień 2018 r.


Z dniem 1 stycznia 2019 r. brzmienie przywołanego przepisu uległo zmianie. Obecnie nie przewiduje już możliwości uniknięcia zapłaty grudniowej zaliczki. Przedsiębiorca będący podatnikiem pdof musi zatem zapłacić zaliczkę za grudzień 2019 r. do 20 stycznia 2020 r.


Natomiast u podatników pdop dotychczasowe zasady dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy ustalanych na ogólnych zasadach nie uległy zmianie. Odnoszą się one do ostatniego miesiąca (kwartału) roku podatkowego, który nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaliczkę za ten miesiąc (kwartał) wpłacają oni w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Oni nadal zaliczki tej nie muszą opłacać, gdy przed upływem tego terminu (czyli do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego) złożą zeznanie roczne i dokonają wpłaty podatku wynikającego z tego zeznania (art. 25 ust. 1a ustawy o pdop).

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page