top of page

Ważne terminy


25.09.2019r. (środa) mija termin:


wpłaty:


- podatku VAT za sierpień 2019 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

- podatku akcyzowego za sierpień 2019 r. oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego


złożenia za sierpień 2019 r.:


- informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE

- informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27

- deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego

- JPK_VAT


30.09.2019 r. (poniedziałek) mija termin:


przekazania do urzędu skarbowego zeznania:


- CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

- PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego


- przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page