top of page

Ważne terminy


16.09.2019r. mija termin wpłaty:

- składek ZUS za sierpień 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) - podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2019 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej - III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne - II raty podatku od środków transportowych

20.09.2019 r. mija termin wpłaty za sierpień 2019 r.:

- miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych - pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof - na PFRON
2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page