top of page

Ustawa o ograniczaniu zatorów płatniczych - opublikowana


W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r., pod poz. 1649, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.


Mocą tej ustawy wprowadzono regulacje mające na celu m.in. rozpoznanie - dla celów podatku dochodowego - skutków tzw. złych długów, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będą miały zastosowanie do transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpocznie się przed dniem 1 stycznia 2020 r., "nowe" przepisy będą miały zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2019 r., w odniesieniu do transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page