top of page

Styczniowe obowiązki płatników pdof


Początek roku to intensywny czas dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają oni bowiem tylko miesiąc na wywiązanie się ze swoich obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania i przekazywania deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych.


Podmioty będące płatnikami pdof przede wszystkim są obowiązane do sporządzenia i przekazania fiskusowi informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R. Ustawowy termin na wywiązanie się z tego obowiązku przypada na koniec stycznia. To oznacza, że wskazane informacje za 2019 r. należy przesłać do urzędu skarbowego do piątku 31 stycznia 2020 r. Nie jest to jednak ostateczny termin ich przekazania podatnikowi - w tym zakresie terminem obowiązującym jest koniec lutego roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ jednak 29 lutego 2020 r. przypada w sobotę, to ulega on przesunięciu na 2 marca 2020 r.


Płatnicy pdof zobowiązani są do końca stycznia 2020 r. złożyć również roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR. Organy rentowe w tym terminie składają też dokonane przez siebie roczne obliczenia podatku (PIT-40A). Natomiast informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć do końca lutego.


Przekazywanie wskazanych informacji i rozliczeń urzędom skarbowym odbywa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie formularze można podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, natomiast danymi autoryzującymi - formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, gdy są one składane przez osoby fizyczne. Przesłać je można za pomocą formularza interaktywnego na portalu podatkowym, modułu finansowo-księgowego lub w przypadku większej liczby PIT-11, PIT-8C lub PIT-R także przez Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD).

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page