• Marta Kusek

Rachunki bankowe znajdujące się na białej liście podatników


Od 1 września 2019 r. Szef KAS prowadzi w postaci elektronicznej nowy Wykaz podmiotów, w którym znajdują się m.in. ich numery rachunków bankowych. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, w jakim terminie podatnik VAT (nabywca) zobowiązany jest do sprawdzenia danego kontrahenta w Wykazie, aby ewentualnie uniknąć negatywnych konsekwencji, tj. niedochowania należytej staranności, a od 1 stycznia 2020 r. ryzyka poniesienia odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury. Ponadto powstało pytanie, czy podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, wykorzystujący w swojej działalności rachunki osobiste, zobowiązany jest do posiadania kont firmowych, które musiałby zgłosić do urzędu skarbowego. Oprócz tego pojawiła się wątpliwość, czy przelew płatności za faktury w kwocie przekraczającej 15.000 zł, który zostanie dokonany na rachunek osobisty kontrahenta (nieznajdujący się w Wykazie) wykorzystywany w jego działalności (jeżeli kontrahent nie posiada innego rachunku) będzie sankcjonowany odpowiedzialnością solidarną.


O rozstrzygnięcie tych kwestii nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi z dnia 15 października 2019 r. MF wyjaśniło, że zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej zapłata powinna być dokonana na rachunek zawarty w Wykazie na dzień zlecenia przelewu. Ponadto stwierdziło, że kwestia rachunków rozliczeniowych dotyczy zarówno przepisów o MPP, jak i przepisów wprowadzających Wykaz podatników VAT. Prawidłowa realizacja obowiązków podatników będzie wymagała od części podatników posiadania rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną działalnością, zgłoszonych do urzędu skarbowego. MF wskazało także, że na stronie internetowej znajduje się komunikat Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego (https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-rachunkow-rozliczeniowych-do-urzedu-skarbowego).


Oprócz tego MF poinformowało, że od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności należności z faktury na kwotę powyżej 15.000 zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie naraża podatnika na konsekwencje podatkowe w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub zwiększenia przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT. Jednocześnie podkreśliło, że przepisy wprowadzające Wykaz podatników VAT nie przewidują sankcji w postaci braku możliwości odliczenia VAT.


Natomiast jeżeli chodzi o należytą staranność, MF uznało, że Wykaz podatników VAT jest jednym z narzędzi formalnych pozwalających zweryfikować okoliczności związane z transakcją, w szczególności pozyskać informacje o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co będzie pomocne przy dochowaniu należytej staranności przy podejmowaniu decyzji o jej zawarciu z kontrahentem. Przy czym każda sprawa przez organy podatkowe zawsze jest analizowana indywidualnie.

11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now