top of page

Rachunki bankowe znajdujące się na białej liście podatników


Od 1 września 2019 r. Szef KAS prowadzi w postaci elektronicznej nowy Wykaz podmiotów, w którym znajdują się m.in. ich numery rachunków bankowych. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, w jakim terminie podatnik VAT (nabywca) zobowiązany jest do sprawdzenia danego kontrahenta w Wykazie, aby ewentualnie uniknąć negatywnych konsekwencji, tj. niedochowania należytej staranności, a od 1 stycznia 2020 r. ryzyka poniesienia odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury. Ponadto powstało pytanie, czy podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, wykorzystujący w swojej działalności rachunki osobiste, zobowiązany jest do posiadania kont firmowych, które musiałby zgłosić do urzędu skarbowego. Oprócz tego pojawiła się wątpliwość, czy przelew płatności za faktury w kwocie przekraczającej 15.000 zł, który zostanie dokonany na rachunek osobisty kontrahenta (nieznajdujący się w Wykazie) wykorzystywany w jego działalności (jeżeli kontrahent nie posiada innego rachunku) będzie sankcjonowany odpowiedzialnością solidarną.


O rozstrzygnięcie tych kwestii nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi z dnia 15 października 2019 r. MF wyjaśniło, że zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej zapłata powinna być dokonana na rachunek zawarty w Wykazie na dzień zlecenia przelewu. Ponadto stwierdziło, że kwestia rachunków rozliczeniowych dotyczy zarówno przepisów o MPP, jak i przepisów wprowadzających Wykaz podatników VAT. Prawidłowa realizacja obowiązków podatników będzie wymagała od części podatników posiadania rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną działalnością, zgłoszonych do urzędu skarbowego. MF wskazało także, że na stronie internetowej znajduje się komunikat Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego (https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-rachunkow-rozliczeniowych-do-urzedu-skarbowego).


Oprócz tego MF poinformowało, że od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności należności z faktury na kwotę powyżej 15.000 zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie naraża podatnika na konsekwencje podatkowe w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub zwiększenia przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT. Jednocześnie podkreśliło, że przepisy wprowadzające Wykaz podatników VAT nie przewidują sankcji w postaci braku możliwości odliczenia VAT.


Natomiast jeżeli chodzi o należytą staranność, MF uznało, że Wykaz podatników VAT jest jednym z narzędzi formalnych pozwalających zweryfikować okoliczności związane z transakcją, w szczególności pozyskać informacje o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co będzie pomocne przy dochowaniu należytej staranności przy podejmowaniu decyzji o jej zawarciu z kontrahentem. Przy czym każda sprawa przez organy podatkowe zawsze jest analizowana indywidualnie.

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page