top of page

Przypominamy o konieczności przeprogramowania kas fiskalnych


Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie w sprawie kas wprowadziło nową matrycę stawek VAT dla użytkowników wszystkich rodzajów kas fiskalnych. Do każdej stawki lub zwolnienia przypisana jest jedna litera.


Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą:

* odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnień od podatku, powiązanych z nazwami towarów i usług (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących),

* przedstawić, na żądanie organu podatkowego, przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku (§ 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).


Obowiązek ten istniał również do 30 kwietnia, ale od 1 maja 2019 r. nastąpiły w tym zakresie zmiany. Przed zmianą podatnicy mogli dowolnie przypisywać litery od "B" do "G" do obniżonych stawek podatku lub zwolnień od VAT. Tylko litera "A" była zastrzeżona dla stawki podstawowej.


Obecnie takiej swobody już nie ma. Każda stawka lub zwolnienie ma przypisaną, obowiązkową literę. Nowe zasady dotyczą wszystkich rodzajów kas.


Nowa matryca stawek VAT:


Podatnicy używający kas, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja 2019 r., mają czas na wprowadzenie nowej matrycy do 31 lipca 2019 r. (§ 59 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Do tego czasu można prowadzić ewidencję w oparciu o dotychczasową matrycę.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


bottom of page