top of page

Poczęstunek na spotkaniach szkoleniowo-organizacyjnych w kosztach


Wydatki na poczęstunek (ciastka, kanapki, pizzę, dania cateringowe, fast food, owoce i napoje) zapewniany podczas wewnętrznych spotkań szkoleniowo-organizacyjnych pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców stanowią koszty uzyskania przychodu.


Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.72.2019.1.NL.


Spółka z o.o. regularnie organizuje spotkania w salach konferencyjnych dla pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców świadczących usługi w ramach prac projektowych realizowanych przez spółkę. Podczas tych spotkań omawiane są różnego rodzaju zagadnienia dotyczące organizacji projektów prowadzonych przez firmę. Pracownicy prowadzą też szkolenia wewnętrzne. Omawiają problemy, jakie napotkali w pracy oraz w jaki sposób zostały rozwiązane. Prezentowane są różnego rodzaju nowinki technologiczne, dzięki którym pracownicy spółki mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Udział w tych szkoleniach nie jest obowiązkowy, nie są prowadzone listy obecności.


W trakcie tych spotkań zapewniany jest drobny poczęstunek (ciastka, kanapki, pizza, dania cateringowe, fast food, owoce i napoje). Miły akcent w postaci poczęstunku ma zachęcić pracowników do brania udziału w tych szkoleniach, samodzielnego przygotowania prezentacji.


Spółka zapytała organ podatkowy, czy koszt poczęstunku zapewnianego podczas wewnętrznych spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jej zdaniem odbywane spotkania związane są z działalnością firmy oraz generowanymi przychodami, a sam wydatek nie stanowi kosztów reprezentacji. Wobec tego może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.


Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Stwierdził, że koszt zakupu poczęstunku zapewnianego podczas wewnętrznych spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym w zakresie, w jakim dotyczy pracowników, osób z którymi spółka zawarła umowy zlecenia oraz podwykonawców może stanowić koszty uzyskania przychodu. Tego rodzaju wydatki są kosztami spółki, gdyż wiążą się z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie są także wydatkami wymienionymi w art. 16 updop - wyłączonymi z kosztów podatkowych. Zapewnienie przekąsek przekazywanych w ramach poczęstunku podczas szkoleń jest wyrazem dbania o pracowników, osoby z którymi spółka zawarła umowy zlecenia oraz podwykonawców, polepsza warunki wykonywania pracy, co pozytywnie wpływa na integrację zespołu, nastrój i w dalszej perspektywie może przyczyniać się do efektywniejszego wykorzystywania czasu pracy, a w konsekwencji przełożyć się na uzyskiwane przez spółkę przychody.


Powołany organ zwrócił jednocześnie uwagę na obowiązek właściwego udokumentowania tych wydatków, bowiem ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodu spoczywa na podatniku, gdyż to on wywodzi ze zdarzenia skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.


Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page