top of page

Plik JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7KMinisterstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem ustawy jest zlikwidowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K i zastąpienie ich jednolitym elektronicznym plikiem zawierającym pełne dane dotyczące prowadzonej przez podatników ewidencji VAT.Nowy plik JPK_VAT (według nowego nazewnictwa JPK_VDEK) będzie łączył w sobie elementy pełnej ewidencji VAT oraz elementy deklaracji VAT, w którym będą uwzględnianie nowe informacje niewystępujące w obecnym pliku JPK takie jak kwota zobowiązania podatkowego, do przeniesienia, czy do zwrotu, informacje o korekcie podatku z tytułu ulgi na złe długi, stosowanie procedur VAT marża, czy też uczestniczenie w transakcji trójstronnej.

Podatnicy podatku VAT rozliczający się miesięcznie, w świetle ww. projektu, będą przesyłać jeden plik zawierający zbiorcze dane o pełnej ewidencji podatkowej oraz informacje niezbędne do złożenia deklaracji VAT-7. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składający deklaracje VAT-7K będą składać po pierwszym i drugim miesiącu kwartału plik JPK_VDEK dotyczący jedynie ewidencji podatkowej. Część JPK_VDEK dotycząca części deklaracyjnej będzie wypełniana przez takich podatników dopiero za trzeci miesiąc kwartału.

Konsekwencją likwidacji deklaracji VAT i wprowadzeniu zbiorczego JPK będzie likwidacja załącznika do deklaracji druku VAT-ZD dotyczącego zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego przy uldze na złe długi. Podatnicy nie będą musieli również składać informacji podsumowujących VAT-27, których treść zostanie zaabsorbowana przez nowy JPK.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że następujące deklaracje, informacje i druki będą nadal musiały być składane przez podatników VAT: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D. Oznacza to, że zmiany w zakresie likwidacji deklaracji VAT poprzez rozszerzenie struktury JPK_VAT nie będą skutkować brakiem obowiązku składania ww. dokumentów.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że dokonanie korekty w przesłanej ewidencji VAT, która nie będzie miała wpływu na część deklaracyjną VAT, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia VAT. „Jeżeli więc podatnik będzie korygował plik JPK_VAT w części ewidencyjnej np. w zakresie numeru NIP kontrahenta, wykazanym pierwotnie w przesłanej ewidencji, w formie pliku JPK_VAT, to złożenie korekty w tylko w tej części nie będzie miało wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z przesłanego wcześniej rozliczenia VAT, zawartego w pierwotnym pliku”.

Równocześnie projekt ustawy przewiduje powołanie Centralnego Rejestru Faktur, którego podstawowym celem będzie analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca 2019 r.

Wojciech Zajączkowski KIP

33 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentarze


bottom of page